Wijngoed Thorn voorbeeld 
van ondernemerschap

 

 
Thorn, 3 februari 2016 – Op uitnodiging van gedeputeerde Patrick van der Broeck was een divers gezelschap van ondernemers op bezoek bij Harry Vorselen van Wijngoed Thorn. Het wijngoed was de derde halteplaats van de innovatietrektocht die de gedeputeerde loopt door Limburg.
In deze trektocht is hij met ondernemers op zoek naar
nieuwe ideeën voor versterking van de innovatiekracht
van de Limburgse Land- en tuinbouw. Harry Vorselen
droeg daar met zijn bedrijfsverhaal aan bij. Van topmuzikant naar topwijnboer in 10 jaar. Hoe krijgt iemand dat voor
elkaar?
 
Kwaliteit en focus

Harry Vorselen, professioneel hoornist in o.a. het Radio Symphonie orkest, maakte in 2001 de overstap naar professioneel wijnboer op zijn eigen wijngoed Thorn.
Het lijken totaal verschillende werelden, maar het verschil tussen wijnboer en muzikant is volgens Harry niet zo groot: “Uitdaging, vakmanschap, fascinatie, dat is hetzelfde.
Het moet je leven zijn, je passie. Een andere overeenkomst
is dat ik als wijnboer en als muzikant zo goed ben als mijn laatste prestatie; mijn laatste wijn of laatste concert.
Dat moet je continue beseffen en ook waarmaken”. 
 
Harry vertelt dat hij eigenlijk 3 vakken uitoefent, hij heeft
een wijngaard, hij maakt de wijn en daarbij moet hij ook 
nog zorgen voor de marketing en branding van de wijn.
Het allerbelangrijkste daarbij is focus en kwaliteit. “Elk jaar
top presteren, met ieder jaar een ander product. Dat is
een kracht waar je op moet focussen”. 
 
Thorn als merk
De uitdaging bij de opzet van zo’n nieuw bedrijf met
een nieuw product is de continue balans tussen servet en tafellaken. Als je te klein bent ga je kopje onder, maar als je
te groot wordt ben je te bedreigend voor de gevestigde orde.
Je bouwt je eigen merk en je eigen kanalen op. Top kwaliteit staat daarbij voorop. “Het werkt niet wanneer we dit via reguliere kanalen willen verkopen. Voor ons begint het bij
de exclusieve tophoreca en de lokale zelfstandige slijterij. Natuurlijk verkopen we ook veel rechtstreeks aan de wijnliefhebber uit Nederland, België en Duitsland”
aldus Harry. 
 
Thorn en het wijngoed versterken elkaar. De naam Thorn versterkt het wijn merk. En het wijngoed trekt een nieuwe
groep bezoekers naar Thorn. “Het is een wederzijds
voordeel” aldus Harry. “Het is geweldig dat je als klein
bedrijf met je naam bij zo’n bekende toeristische trekpleister kunt aansluiten. Als wijngoed Ittervoort hadden we het
qua branding een stuk lastiger gehad”. Harry zou het verwelkomen als er meer wijngoederen in Thorn zouden starten. “Dat is geen concurrentie, daarmee versterk je
elkaar. Thorn als wijngebied van Nederland”. Toch heeft
Harry niet de ambitie om zelf die anderen te werven.
Hij heeft zijn handen vol aan het eigen bedrijf.
 
 
Wijze lessen

De lessen van Wijngoed Thorn lijken uniek. Toch zijn er veel ondernemers die de komende jaren een strategische keus moeten maken voor de toekomst van hun bedrijf. Hans Corsten van gebiedsbureau weert-Nederweert geeft aan dat er op dit moment in Midden Limburg misschien 10 ondernemers als Harry Vorselen zich echt onderscheiden. Maar dat gaat veranderen. Op dit moment zijn er volgens cijfers van Keyport in Midden Limburg 1500 agrarisch bedrijven in de land- en tuinbouw en ruim 5500 toeleverende of afnemende bedrijven. Samen bieden ze werk aan circa 17.000 personen en creëren ze een bruto toegevoegde waarde van 1,3 miljard euro. Met bijna 15% van de banen in het gebied staan ze voor bijna 20% van bruto toegevoegde waarde in het gebied. Maar die getallen gaan veranderen. 

 
De verwachting is dat van de 1500 agrarische bedrijven er de komende 15 jaar zo’n 500 stoppen wegens het ontbreken van opvolging en dat er 500 stoppen vanwege financiële druk. Van de 500 bedrijven die over blijven produceren er 100 voor de wereld markt, 300 in collectieven van familiebedrijven en circa 100 bedrijven zoeken een eigen spoor door middel van verbrede landbouw of speciale producten zoals wijngoed Thorn dat doet.
 
Kiezen voor toekomst
Voor een gezonde toekomst van de Limburgse Land- en tuinbouw moeten ondernemers in die ontwikkeling de juiste keuzes maken aldus Corsten. De landbouw voor de wereldmarkt biedt door schaalvergroting ruimte aan minder ondernemers. Alternatieve vormen van landbouw moeten je als ondernemer echt passen en vragen bovenal doorzettingskracht en ondernemerschap. Harry Vorselen onderschrijft dat: “Een nieuw bedrijf starten gaat niet vanzelf. De investeringen in tijd, geld en energie die we hebben gedaan zijn enorm en de risico’s groot. Als ik vooraf de risico’s had geweten, was ik er nooit aan begonnen. Maar achteraf ben ik blij dat ik het wel gedaan heb”. De aanwezigen onderstrepen dat echt ondernemerschap betekent dat je moet kiezen waar je passie zit. Voor die keus zullen veel ondernemers in de Limburgse Land- en tuinbouw de komende jaren komen te staan.
 
Op zoek naar de kracht van innovatie
Gedeputeerde Patrick van der Broeck wil de innovatiekracht in de Limburgse land- en tuinbouw helpen vergroten. Hiervoor trekt hij in vijf etappes door het Limburgse land. In gesprekken met ondernemers die voorop lopen stelt hij hen de vraag: Hoe kunnen we het beter doen? Een groep van innovatieve ondernemers, denkers en doeners gaat al wandelend het gesprek aan. Wat stimuleert en belemmert de Limburgse Land- en tuinbouw ondernemers om te innoveren? De resultaten van de trektocht zijn bouwstenen voor een aangescherpt beleidsplan “Limburgse Land- en tuinbouw loont” dat de gedeputeerde dit voorjaar aan Provinciale Staten zal voorleggen.