Werkatelier: naar de uitvoering van LLTL2

 

Op maandagmiddag 18 juli heeft, in de Oolderhof,
een succesvol werkatelier rond het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont (LLTL) 2 plaatsgevonden. Met een gevarieerd gezelschap aan genodigden zijn stevige stappen gezet om te komen tot
een uitvoeringsprogramma. Nadat gedeputeerde
Patrick van der Broeck en LLTB-voorzitter Léon Faassen
de opdracht voor die middag hadden neergezet werd via inspirerende, prikkelde pitches kort ingegaan op een vijftal thema’s:
 1. Bio boeren in opmars: hoe kunnen boeren worden verleid en gefaciliteerd om biologisch
  te gaan boeren? Welke mogelijkheden zijn er voor vernieuwing van (korte) ketens?
   
 2. Versneld stoppen en versterkt door ontwikkelen: hoe kunnen betrokkenen en belanghebbenden komen tot een nieuwe werkelijkheid, met oog voor doorontwikkeling van de gewenste bedrijvigheid, sanering van ongewenste situaties en slimme koppelingen daartussen? 
   
 3. De boer als persoon (opleidingen en competenties): wat heeft de boer nodig om bewust keuzes te kunnen maken en zijn of haar nieuwe toekomst vorm te geven.
   
 4. De boer en zijn omgeving: Wat betekent het om anno 2016 boer in Nederland te zijn, wanneer krijg je van de samenleving en meer nog van de directe omgeving “license to produce”.
   
 5. De boer en zijn beurs: Weet de boer voor
  welke producten en toegevoegde waarde
  de consument meer wil betalen dan de prijs op
  de wereldmarkt? Zijn er misschien andere belangstellenden voor zijn producten?
Vervolgens is er in groepen hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de thema’s. De opbrengst hiervan zal de komende weken verder worden uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma LLTL2, dat in het najaar gereed zal zijn.

In algemene zin werd het belang van de ondernemersrotonde volledig erkend, evenals het woord “samenwerken”, dat werd daadwerkelijk gedaan en kwam ook bij alle thema’s terug als belangrijk uitgangpunt voor de toekomst.

Download hier de presentaties van de pitches:

Pitch Maria van Boxtel
Bio boeren in opmars >>

Pitch Han Swinkels 
Versneld stoppen en versterkt doorontwikkelen >>

Pitch Pieter Jelle Beers
Boer en zijn omgeving >>

Pitch Onno van Eijk
Boer en zijn beurs >>