Verhoging van BTW raakt 
Limburgse landbouw hard

 

Het kabinetsplan om de BTW voor de boom- en sierteelt
te verhogen, raakt de Limburgse land- en tuinbouw onevenredig hard. Als daar ook nog eens de uitgangsmaterialen zoals prei- en aspergeplanten, zaden
en bijvoorbeeld geënte scheuten voor de fruitteelt onder
gaan vallen, kunnen we van een dramatische situatie
spreken, aldus LLTB-voorzitter Léon Faassen. Uitgerekend
die sectoren zijn in de provincie Limburg sterk vertegenwoordigd.
 
“Noord- en Midden-Limburg herbergen met de
aansluitende Duitse grensregio het grootste boom- en
sierteelt gebied van Europa. Denk verder aan de teelt
van planten en bloemen, al dan niet onder glas. Ook in
die sectoren en in de zadenveredeling neemt onze
provincie een vooraanstaande positie in. Samen heb je
het dan over een omzetwaarde van jaarlijks 500 tot
800 miljoen euro.”
 
 
Economische gevolgen
Die producten worden door de aangekondigde btw-verhoging in één klap 15 procent duurder. De LLTB-voorzitter wil zich niet wagen aan een voorspelling over de economische gevolgen daarvan. “Maar die zijn zeker substantieel en eigenlijk begrijp ik dat plan ook niet. Juist nu de positieve effecten van een groene omgeving op gezondheid en welzijn worden erkend, wil het kabinet dat duurder maken. Met name ook stedelijke gemeenten zullen die kostenverhoging gaan merken in hun omgevingsplannen. Voor bijvoorbeeld de snijbloementeelt is de situatie, dat de export in de eerste vijf maanden van dit jaar al bijna 6 procent hoger ligt dan in 2014. Dan is het zuur dat in die hard nodige groei nu de klad dreigt te komen.”
 
In LTO-verband heeft de LLTB de schadelijke gevolgen van de btw-verhoging onder de aandacht van het kabinet gebracht.  “De consequenties voor de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse kwekers moeten met spoed worden onderzocht”, stelt LTO-voorzitter Albert Jan Maat.