veehouderij

 

In de veehouderij vinden emissies plaats die van invloed
zijn op de omgeving (bijv. natuur) en hinderlijk kunnen
zijn voor mensen (bijv. geur). Limburg streeft naar een veehouderij die past in haar omgeving en wil ontwikkelingen die leiden tot zo laag mogelijke emissies en goede
ruimtelijke situering en inpassing ondersteunen. 


 

 

Big Developments >>

Boost van Nijssen/Granico >>

Born to be meat >>

Dairy Discoveries >>

Duurzaam en innovatief ondernemen voor
de melkveehouderij in Limburg >>

Het nieuwe ei met voer van dichtbij >>

Indikken en mengen van vleesvarkensmest
in gedroogde 
kippenmest >>

Intergraal mestverwerken >>

Kipster >>

Klimaatoptimalisatie bestaande varkensstallen >>

Kringlooplandbouw door Midden-Limburgse
melkveehouders >>

Mineralenbad >>

Natuurvlees Limburg >>

Nieuwe vleesketen >>

Opwaarderen RO >>

's Werelds meest duurzame varkensstal >>

Saldo berekening optimaliseren varkensstallen >>

Sunbro >>

Varkens met mooi uitzicht >>

Zeeschatten >>

Zorgboerderij Wienes V.O.F. >>