Uitvoeringsplan 2016-2017 
Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2)

 

Het Investeringsprogramma Limburgse Land- en
Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) is in mei 2016 door Provinciale Staten van Limburg vastgesteld als beleidskader voor
de land- en tuinbouw voor de periode 2016 - 2019.
Bij de vaststelling hebben Provinciale Staten verzocht om
meer inzicht te krijgen in het concrete uitvoeringsprogramma
en is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor stimulering van
de biologische landbouw in Limburg.
 
De basis voor het Uitvoeringsplan 2016 - 2017 is het Investeringsprogramma LLTL2 waarin vier investeringslijnen zijn beschreven. Voor de jaren 2016-2017 is de aanpak uitgewerkt in het uitvoeringsplan dat hiermee in feite een ‘jaaragenda’ is.
 
Ten behoeve van dit uitvoeringsplan zijn per investeringslijn
de volgende onderwerpen uitgewerkt:
  • Investeringslijn 1: ‘De boer en zijn beurs’
  • Investeringslijn 2: ‘De boer en zijn omgeving’
  • Investeringslijn 3: ‘De boer als persoon’ en ’Versneld stoppen en versterkt door ontwikkelen’
  • Investeringslijn 4: (niet expliciet geagendeerd)
  • ‘Biologisch boeren in opmars’.
Download hier de complete notitie
uitvoeringsplan 2016-2017 LLTL 2 >>