Wie zijn wij: Versnellingsteam

 

Algemeen

De ad-hoc samengestelde Versnellingsgroep zal als expertteams van binnen en buiten de provincie Limburg
telers ondersteunen in het streven naar een meer
marktgerichte productie en het versterken van hun ondernemerschap. Samen zoeken zij ook naar
mogelijkheden om slimmer te werken in de keten van
de teler tot consument en daarin de positie van de tuinders
te versterken. Daarnaast werken we aan het opzetten van een netwerk, bestaande uit ondernemers in de open teelten, glastuinbouw, fruitteelt en/of boomteelt, maar ook uit professionals die hun expertise kunnen en willen inzetten voor een meer weerbare tuinbouw in Limburg. Door middel van dit netwerk kunnen ondernemers kennis en kunde ‘halen’.
 

Versnellingsgroep

Op dit moment bestaat de Versnellingsgroep uit:
 
Frans van Leijden, directeur HAS Hogeschool in Limburg
als trekker van 1. Ondernemerskracht 2.0 >>
 
Ron de Greeff, directeur van Staay-van Rijn BV,
onderdeel van de Staay Food Group uit Barendrecht
als trekker van 2. Ketenkracht en eerlijke prijs >>
 
Peter Malschaert, technisch directeur Maurice Kassenbouw
als trekker van 3. Innovatie in markt, product en techniek >>
 
Léon Litjes, Manager BU Paprika ZON Fruit & Vegetables
als trekker van 4. Ruimte, locatie en areaal >>
 
Sjra Clerkx, Adviseur/regiovoorzitter Ondernemersklankbord (OKB), team Limburg als trekker van 5. Bedrijfsbeëindiging en nieuw perspectief >>
 
Kees van Rooij, burgemeester Horst aan de Maas en
voorzitter Versnellingsgroep Tuinbouw als trekker van
6. Nationaal en Europees speelveld >>
 

Zij worden ondersteund door

De Versnellingsgroep wordt ondersteund door Kees van Rooij als voorzitter en burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas; Annemiek Canjels als projectleider namens de provincie Limburg (email ampa.canjels@prvlimburg.nl) en Annemie Hermans als projectleider namens de LLTB (email AHermans@lltb.nl). Henriëtte Dikkeboom neemt de projectondersteuning voor haar rekening.

Supportteam Versnellingsgroep

Kees van Rooij, voorzitter
E:  k.vanrooij@horstaandemaas.nl
secretaresse: h.raedts@horstaandemaas.nl 
T +31 77 4779408
 
Annemiek Canjels, projectleider 
E ampa.canjels@prvlimburg.nl 
M +31 6 46195458 | T +31 43 3897493
 
Annemie Hermans, projectleider
E: AHermans@lltb.nl
M +31 6 22562521 | T +31 475 381829
 
Henriëtte Dikkeboom, projectondersteuning
E: ha.dikkeboom@prvlimburg.nl