Programma Toekomst voor Tuinbouw

 

De versnellingsagenda maakt samen met het urgentieprogramma onderdeel uit van het Manifest, dat LLTB en de Provincie Limburg onlangs hebben gesloten.
Met het opstellen van een versnellingsagenda met daarin concrete acties opgenomen, hopen we het toekomstperspectief van de ondernemers in de glastuinbouw, open teelten en fruit- en boomteelt blijvend te verbeteren. Elke versnellingslijn heeft een trekker, die samen met andere experts de te nemen acties en projecten concreet maken. 
Het supportteam draagt (pro) actief bij.