Samenwerken binnen de mondiale tuinbouwkern

De bijeenkomst 'Samenwerken binnen de mondiale tuinbouwkern' op 21 mei. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met wat Greenport Westland-Oostland voor u kan betekenen.

Lees verder>>

Actieplan voor Limburgse tuinbouw

Maastricht-Roermond-De provincie en de LLTB zijn een actieplan overeengekomen om de economische weerbaarheid van Limburgse glastuinbouwbedrijven te versterken. Vandaag heeft gedeputeerde Patrick van der Broeck het manifest met als titel Versnellingsagenda Tuinbouw Limburg naar Provinciale Staten gestuurd.

Lees verder>>

LLTB Jaaroverzicht 2014

2014 was een roerig jaar voor de Limburgse agrarische sector. Het economisch tij zat tegen, daar kwam het Russische importverbod van varkensvlees, groenten en fruit overheen. Ook kreeg de land- en tuinbouw te maken met extreme wateroverlast in de zomermaanden, gevaar voor vogelgriepbesmetting en natuurlijk de schade door wilde zwijnen. Gauw vergeten dus dat jaar? Nou nee, want 2014 kende voor onze boeren en tuinders ook mooie en zelfs onvergetelijke momenten.

Lees verder>>

Coalitieakkoord 2015-2019

Op 22 april 2015 presenteerde informateur Ger Koopmans het nieuwe coalitieakkoord. In dit akkoord ligt een belangrijk accent op land- en tuinbouw. De Provincie Limburg streeft naar een hoge kwaliteit van het buitengebied en daarmee het bevorderen van de leefomgeving van alle Limburgers. De komende vier jaar wordt daarom sterk ingezet op land- en tuinbouw. Op pagina 47 van het coalitieakkoord kunt u lezen wat in grote lijnen de plannen zijn voor de komende jaren.

Lees verder>>

MIT-subsidieregeling

Bent u ondernemer uit het mkb met innovatieve plannen? Op 19 mei opent de MIT-subsidieregeling waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. U kunt nu al beginnen met de voorbereiding op uw aanvraag.

Lees verder>>

Predicaat Koninklijk voor coöperatie ZON fruit & vegetables

Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het recht tot het voeren van het Predicaat ‘Koninklijk’ te verlenen aan de Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. (ZON fruit & vegetables).

Lees verder>>

Sector moet uit haar comfortzone

Voorzitter Loek Hermans van Greenport Holland: 
'Sector moet uit haar comfortzone'
Vianen, 18 juni 2015 – ‘Wie vandaag scoort, kan morgen verliezer zijn.
Want, zonder sterke sector, met voldoende innovatiekracht, productieareaal en handelsstromen, ben je als individuele ondernemer alsnog zwak. De kansen liggen in vernieuwende concepten en onverwachte samenwerkingsverbanden. De sector moet uit haar comfortzone”, aldus Loek Hermans, voorzitter Greenport Holland, tijdens de Zomerconferentie van Greenport Holland.

 
Lees verder>>

Visie en Uitvoeringsagenda 2016-2019

Topsector T&U presenteert Visie en Uitvoeringsagenda 2016-2019
Alleen verandering levert kansen voor Groene Economie 

Vianen – 18 juni 2015 – Boegbeeld Loek Hermans van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen presenteerde op 18 juni de nieuwe visie en uitvoeringsagenda tijdens de Zomerconferentie van Greenport Holland. Ze zijn in het kader van het Topsectorenbeleid en de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkeld. De topsector werkt op het gebied van Kennis en Innovatie, Internationalisering en Human Capital aan de versterking van haar concurrentiepositie. Dit gebeurt in de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.
 
Lees verder>>

Inspiratiemiddag 5 maart

1,5 jaar Limburgse Land- en Tuinbouw Loont: fantastische voorbeelden.

Lees verder>>

Verhoging van BTW raakt Limburgse landbouw hard

Het kabinetsplan om de BTW voor de boom- en sierteelt te verhogen, raakt de Limburgse land- en tuinbouw onevenredig hard. Als daar ook nog eens de uitgangsmaterialen zoals prei- en aspergeplanten, zaden en bijvoorbeeld geënte scheuten voor de fruitteelt onder gaan vallen, kunnen we van een dramatische situatie spreken, aldus LLTB-voorzitter Léon Faassen. Uitgerekend die sectoren zijn in de provincie Limburg sterk vertegenwoordigd.

Lees verder>>

Escargotskwekerij ’t Slakkenhuys

Genieten en onthaasten in ‘t enige Slakkenhuys van Nederland. Een slakkenkwekerij in Nederland is bijzonder. Er zijn er slechts een handjevol. De opzet van ’t Slakkenhuys in het Limburgse Ospel is daarin nog eens uniek. ’t Slakkenhuys is de enige kwekerij die het hele proces ‘van ei tot lekkernij’ zelf uitvoert. ‘t Slakkenhuys is daarnaast ingericht om liefhebbers en geïnteresseerden te ontvangen en de bijzondere wereld van de escargots te laten beleven en proeven. 

Lees verder>>

Limburg investeert in schonere stallen

Als onderdeel van het provinciale programma ‘Limburgse Land en tuinbouw Loont’. De Provincie Limburg heeft ruim 1,6 miljoen euro subsidie verleend aan veehouders die maatregelen treffen voor schonere stallen. Initiatiefnemers konden een aanvraag indienen via de zogenoemde SILG-regeling dat staat voor Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2015. De aanvragen zijn gericht op het realiseren van schonere stallen door het treffen van extra maatregelen om de uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof aanzienlijk te verminderen.

Lees verder>>

Sleutelen aan groentesmaak

Smaakverbetering als tovermiddel voor de tuinbouwsector om een betere prijs voor groente en fruit te krijgen? Voor een deel van de sector biedt dat volgens deskundige inderdaad prima kansen. Er wordt volop onderzoek naar verricht. "Een deel van de consumenten is bereid om meer te betalen voor een smaakvoller  product." Toch speelt voor velen vooral ook de prijs van groente en fruit een belangrijke rol.

Lees verder>>

Onderzoek van levensbelang

De Limburgse tuinbouwwereld telt een aantal koplopers. Bedrijven die met hun ambitie en drang om te innoveren anderen de weg wijzen. Het zijn bedrijven die doordrongen zijn van het belang van onderzoek, vernieuwing en klantgerichtheid.

Lees verder>>

Vooruitboeren met gevoel

Waar eens de kippen op stok gingen is nu een winkel met vers gesneden groentes, fruitsappen en vlees, alles van eigen grond en zelf bereid. En waar de de varkensstal stond, is nu de 'Biekeuke', het restaurant waar gasten 'aete, waat de pot sjaft'. Alles hebben Rinie Schreurs en haar man Ton Cluijtmans al eens op de schop moeten nemen om vooruit te kunnen blijven boeren. 

Lees verder>>

Kick-off meeting bijeenkomst LLtL 2.0 groot succes

Op woensdag 16 december jl. heeft er een inspirerende bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de kick off LLtL 2.0. Gedeputeerde Patrick van der Broeck had ondernemers uitgedaagd om samen op zoek te gaan naar verbeterpunten om zodoende nog resultaatgerichter te kunnen zijn.

Lees verder>>

Gedeputeerde Patrick van de Broeck op trektocht door de Provincie

Tijdens de voorbereiding van Limburgse Land- en tuinbouw Loont 2.0 wordt nadrukkelijk ingegaan op mogelijkheden voor activatie met nieuwe partners en allianties. Hiervoor onderneem ik een trektocht. In vijf etappes van Mook tot Maastricht wil ik samen met ‘een lokale gids’, (lokale) vernieuwers en ondernemende verbinders het gesprek aangaan over de koers  van LLtLoont. In vijf etappes van Mook tot Maastricht wil gedeputeerde Patrick van der Broeck samen met ‘een locale gids’, locale vernieuwers en ondernemende verbinders het gesprek aangaan over de koers van LLtL.

Lees verder>>

Trektocht gedeputeerde van start

Op zoek naar innovatiemotor in de Limburgse land- en tuinbouw. Gedeputeerde Patrick van der Broeck wil de innovatiekracht in de Limburgse land- en tuinbouw verder vergroten. Hiervoor trekt hij in vijf etappes door het Limburgse land. In gesprekken met ondernemers die voorop lopen stelt hij hen de vraag: Hoe kunnen we het beter doen? Een groep van innovatieve ondernemers, denkers en doeners gaat al wandelend het gesprek aan. Wat stimuleert en belemmert de Limburgse Land- en tuinbouw ondernemers om te innoveren? De resultaten van de trektocht zijn bouwstenen voor  een aangescherpt beleidsplan “Limburgse Land- en tuinbouw loont” dat de gedeputeerde dit voorjaar aan Provinciale Staten wil voorleggen. De eerste twee etappes zijn afgelopen week gelopen in Siebengewald en Ysselsteyn. 

Lees verder>>

Waslijst aan innovatieve projecten

Zeker honderd plannen en projecten leverde de aanpak van ‘Limburgse Land- en Tuinbouw Loont’ de afgelopen jaren op. De provincie stelde voor veelbelovende innovatieve projecten in de land- en tuinbouw en veehouderij vouchers van 15 mille beschikbaar. De meest uiteenlopende ideeën en initiatieven kwamen uit de bus.

Lees verder>>

Peloton moet koploper volgen

De provincie wil de aanpak van ‘Limburgse Land- en tuinbouw Loont’ op onderdelen aanpassen. Het rendement moet hoger. Limburgse kalkoenenhouders zaten zes jaar geleden in zak en as. Zij zagen in korte tijd de jaarlijkse consumptie van kalkoenvlees drastisch teruglopen: van twee naar een kilo per persoon. De sluiting van de kalkoenenslachterij in Boxmeer speelde volgens kalkoenenhouder René Arts uit Ysselsteyn een belangrijke rol bij de halvering. 

Lees verder>>

Wijngoed Thorn voorbeeld van ondernemerschap

Thorn, 3 februari 2016 – Op uitnodiging van gedeputeerde Patrick van der Broeck was een divers gezelschap van ondernemers op bezoek bij Harry Vorselen van Wijngoed Thorn. Het wijngoed was de derde halteplaats van de innovatietrektocht die de gedeputeerde loopt door Limburg. In deze trektocht is hij met ondernemers op zoek naar nieuwe ideeën voor versterking van de innovatiekracht van de Limburgse Land- en tuinbouw. Harry Vorselen droeg daar met zijn bedrijfsverhaal aan bij. Van topmuzikant naar topwijnboer in 10 jaar. Hoe krijgt iemand dat voor elkaar?

Lees verder>>

Balanceren tussen risico en rendement

Echt, 18 februari 2016 – Een gemengd gezelschap van ondernemers, financieel dienstverleners en frisdenkers kwamen donderdag jl. in de vroege ochtend samen bij Livar in Echt. De makers van het Limburgs Kloostervarken waren gastheer voor de vierde etappe van de innovatietrektocht van Patrick van der Broeck door Limburg. In deze trektocht is hij met ondernemers op zoek naar nieuwe ideeën voor versterking van de innovatiekracht van de Limburgse Land- en tuinbouw. Het thema van de vierde etappe was financiering van innovaties in de landbouw. Frank de Rond van Livar en Ruud Zanders van Pluimhuis gaven de aftrap. Financiering van innovatie blijft een balanceer-act tussen risico en toekomstig rendement.

Lees verder>>

Jonge boeren stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf

Subsidieverordening POP3 Limburg. Paragraaf 3 (JOLA) Jonge Landbouwers, Provincie Limburg 2016. Opengesteld voor de periode van 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016. Met deze openstelling willen we jonge boeren stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Het zal voornamelijk gaan om de aanschaf van modernere installaties en machines waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen.

Lees verder>>

Enquête

Geef uw mening over intern transport en win een VVV-bon ter waarde van 250 euro.

Lees verder>>

Terugblik trektochten

Op 24 maart j.l. heeft een ‘Terug- en vooruitkijkbijeenkomst’ LLTl 2.0 plaatsgevonden. Tijdens een inspirerende bijeenkomst heeft Patrick van der Broeck de diverse deelnemers aan de trektochten en partners geïnformeerd over de mogelijke koers die de Provincie Limburg mede op basis van de inbreng vanuit de sector heeft ontwikkeld.

Lees verder>>

Doorontwikkeling beleidskader

Op 5 april j.l. heeft het College van Gedeputeerde Staten de ‘’doorontwikkeling van het beleidskader Limburgse Land- en tuinbouw Loont’’ vastgesteld. De notitie wordt voorgelegd aan de Provinciale Staten ter definitieve vaststelling in haar vergadering van 13 mei 2016. We bouwen verder aan een Limburgse landbouw die een lust is voor iedereen; voor ondernemers, landschap en omgeving. 

Lees verder>>

Strategische allianties helpen boeren

De Provincie Limburg zet de komende jaren sterk in op de vorming van strategische allianties in de land- en tuinbouw, meer onderlinge samenwerking en partnerships met andere ondernemers. Hiervoor is € 20 miljoen beschikbaar. Dat staat in de nota LLTL 2, die deze week naar Provinciale Staten is gestuurd.

Lees verder>>

Schade naar half miljard

De schade door het noodweer blijkt veel groter dan gedacht en kan zelfs nog verder toenemen. ‘Deze hevige regenval doet zich maar eens in de duizend jaar voor.’ Dat stelt Léon Faassen van boerenorganisatie LLTB.

Lees verder>>

Brief naar kabinet

Staatssecretaris Van Dam bracht afgelopen week  een bezoek aan getroffen ondernemers in Limburg en Noord-Brabant. De staatssecretaris voelt er niets voor om de getroffen regio te bestempelen als rampgebied en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) van toepassing te verklaren.

Lees verder>>

Werkatelier: naar de uitvoering van lltl2

Op maandagmiddag 18 juli heeft, in de Oolderhof, een succesvol werkatelier rond het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont (LLTL) 2 plaatsgevonden. Met een gevarieerd gezelschap aan genodigden zijn stevige stappen gezet om te komen tot een uitvoeringsprogramma. Nadat gedeputeerde Patrick van der Broeck en LLTB-voorzitter Léon Faassen de opdracht voor die middag hadden neergezet werd via inspirerende, prikkelde pitches kort ingegaan op een vijftal thema’s.

Lees verder>>

In 2016 is voor versterking van de Limburgse land- en tuinbouw in Limburg 4.4 mln. beschikbaar via POP 3

POP3 gaat in Limburg van start. Via het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) stelt Europa subsidie beschikbaar voor het versterken van de agrarische sector. De Provincie Limburg stelt dit jaar ruim 2 miljoen als cofinanciering beschikbaar voor dit programma waardoor voor Limburgse ondernemers in totaal 4.4 mln. in het verschiet ligt. Er kunnen aanvragen worden gediend in het kader van vijf openstellingen, waarbij gewerkt wordt met een tendersysteem, de beste projecten worden gehonoreerd. Voor meer informatie klik hier >>

Lees verder>>

Dutch Agri Food Week, 12 t/m 25 oktober 2016

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding. Dutch Agri Food Week 2016.

Lees verder>>

LTO Nederland reageert op Miljoenennota

"Het kabinet gaat in de begroting voorbij aan de economische situatie op een groot deel van het platteland. Boeren en tuinders blijven geweldig knokken om het bedrijf in stand te houden en om bij te dragen aan de economie en de export in Nederland." zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland in zijn eerste reactie op de vanmiddag gepresenteerde Miljoenennota 2017.

Lees verder>>

Uitvoeringsplan 2016-2017

Het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) is in mei 2016 door Provinciale Staten van Limburg vastgesteld als beleidskader voor de land- en tuinbouw voor de periode 2016 - 2019. Bij de vaststelling hebben Provinciale Staten verzocht om meer inzicht te krijgen in het concrete uitvoeringsprogramma en is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor stimulering van de biologische landbouw in Limburg.

Lees verder>>

Dutch Agri Food Week van start

De Food Valley expo is een jaarlijks terugkerend event en biedt een podium voor de nieuwste agrifood technologieën, innovatieve bedrijven en food clusters. 

Lees verder>>

Uitnodiging netwerkbijeenkomst schone stallen

Schone stallen: “Hoe ver zijn we en hoe werken ze in de praktijk?” 
Woensdag 30 november
13.00 - 17.30 uur
Villa Flora, St Jansweg 30 Venlo

Lees verder>>

Facts en figures over landbouw in Limburg

In een oogopslag een overzicht van verdiencapaciteit, gemiddelde leeftijd en aantal agrariërs en andere gegevens, opgesteld door de Provincie Limburg.

Lees verder>>

Miljoen euro voor duurzame projecten jonge Limburgse boeren

Er ligt ruim één miljoen euro subsidie klaar voor jonge Limburgse boeren die hun bedrijf verduurzamen. Projecten die bijdragen aan onder andere een beter milieu of landschap, lager energieverbruik, dierenwelzijn en biodiversiteit kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal 20 duizend euro.

Lees verder>>

Kassen Floriadeterrein locatie voor onderzoek boomkwekerij

Cultus Agro Advies in Lottum opent in maart een nieuwe onderzoekslocatie op het voormalige Floriadeterrein in Venlo. De locatie wordt onderdeel van de Brightlands Campus Greenport Venlo, een cluster voor de agri- en foodsector, waarvoor de voormalige Floriadekassen worden aangepast en ingericht.

Lees verder>>

Paragraaf 3 Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers opengesteld.

Lees verder>>

Het streven van Ondernemersklankbord team Limburg

Het streven van Ondernemersklankbord team Limburg is om in 2017, de Limburgse Zaak gerealiseerd te krijgen. Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk met meer dan 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich belangeloos voor het MKB inzetten. 

Lees verder>>

Inspiratie en netwerksessie 'De kortste weg naar de consument' januari 2017

Een groeiend aantal ondernemers in de Limburgse Agro en Food zoekt naar onderscheidende waarde. Met nieuwe producten of concepten spelen zij in op behoeften van de consument en proberen deze via nieuwe ketens met meerwaarde te vermarkten.

Lees verder>>

Het project ‘Innovatie waarde netwerk’ Mergelland Cooperatie van start

Via een waardenetwerk gaan 7 tot 10 agrarische ondernemers op zoek naar oplossingen (zonder chemische middelen) voor  (mechanische) onkruidbestrijding bij niet-kerende grondbewerking (NKG). Hiervoor worden veldproeven uitgevoerd begeleid door terzake deskundigen. Na deze verkenning is er meer zicht op mogelijke praktische oplossingen voor NKG bij zowel biologische sector als de gangbare sector.

Lees verder>>

Agri-ondernemers gestart met Anders Ondernemen

Twaalf agri-ondernemers uit de Keyport regio zijn gestart met de miniMaster “Anders Ondernemen” op 15 december. Zij begrijpen dat het anders moet en willen investeren in hun eigen toekomst en die van de sector. Samen met andere agri-ondernemers gaan de deelnemers zich verdiepen in de belangrijkste thema’s die bij marktgericht ondernemen horen. 

Lees verder>>

Wat zijn de mogelijkheden om in de veehouderij emissies zoveel als mogelijk te beperken

De Provincie wil blijvend aandacht schenken aan vormen van ondernemen die passen bij en rekening houden met de omgeving.

Lees verder>>

Sfeerimpressie van netwerkbijeenkomst schone stallen 30 november 2016

Presentaties van netwerkbijeenkomst 30 november schone stallen beschikbaar.

Lees verder>>

In Someren groeien de paprika’s weer

Als scherven geluk brengen moet het goed komen met Pieter van Gog en Rene Joosten. De glastuinders uit Someren en Helmond herbouwden hun bedrijven die zij op 23 juni in een paar minuten aan gruzelementen zagen gaan.

Lees verder>>

Saskia Goetgeluk benoemd als CEO Brightlands Campus Greenport Venlo

Saskia Goetgeluk (1964) start per 1 mei 2017 als CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo. Zij wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de campus tot hét kennis- en innovatielandschap op het gebied van gezonde voeding.

Lees verder>>

Ondernemers starten voorbereiding bouw nieuw R&D-lab van 20.000 m2

Op de Brightlands Campus Greenport Venlo wordt naar verwachting dit jaar een nieuw tuinbouwresearch & development- lab van twee hectare gebouwd. Het is een initiatief van de drie Noord-Limburgse ondernemingen Botany, Blue Engineering en Bluehub en de Provincie Limburg. De totale beoogde investering bedraagt €18,5 miljoen. Na een voorstudie zijn recent de feitelijke voorbereidingen gestart. Definitieve besluitvorming wordt over enige maanden verwacht.

Lees verder>>

Vertical Farming en Smart Farming Conferentie op 28 en 29 juni in Villa Flora Venlo

Met de kennis van efficiënt produceren met behulp van steeds meer High Tech zoals sensoren, satelliet data, LED verlichting, drones, big data … wordt steeds meer mogelijk. Zijn deze nieuwe ontwikkelingen trends die blijven of net zo snel weer verdwijnen? Oordeel zelf en kom naar de Vertical Farming Conferentie op 28 juni: https://www.verticalfarmingconference.com/ en de Smart Farming Conferentie op 29 juni: https://smartfarmingconference.com/ Voor meer informatie bij LIOF kunt u terecht bij Marcel Hendriks: marcel.hendriks@liof.nl
 
Lees verder>>

Provincie en EU blijven inzetten op innovatie in land- en tuinbouw

Maar liefst 4,5 miljoen euro stelt de Provincie Limburg inclusief EU-gelden beschikbaar voor het versterken van de Limburgse land- en tuinbouw. Met name door in te zetten op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht. Binnen het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) kunnen agrarische ondernemers en betrokken partners goed onderbouwde aanvragen indienen.
 
Lees verder>>

Kipster-stal is dier-, boer- en milieuvriendelijk

Afgelopen maand kwamen de kuikens uit het ei die vanaf oktober eieren gaan leggen in de Kipster-boerderij die in het Limburgse Oirlo in aanbouw is. Supermarktketen Lidl gaat de Kipster-eieren verkopen. Lidl verkoopt straks ook het vlees van de broertjes van de hennen in de Kipster-stal en te zijner tijd eveneens het vlees van de oude hennen.

Lees verder>>

Het loket MIT Zuid R&D samenwerking is nu geopend

MIT Zuid wordt gefinancierd door het Ministerie van Economisch Zaken en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Stimulus. LIOF heeft een adviserende, toeleidende en beoordelende rol.

Lees verder>>

27 miljoen voor innovatieve mkb'ers in Limburger

Er komt 27 miljoen euro beschikbaar voor Limburgse mkb-bedrijven die in innovatie willen investeren. Met deze financiële injectie wordt het voor ondernemers makkelijker om risico's te nemen.

Lees verder>>

Regeling Jonge landbouwers in december opnieuw open

De subsidieregeling voor Jonge landbouwers gaat in december 2017 voor de 3e keer open. In overleg met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is een investeringslijst samengesteld, toegespitst op de wensen van jonge boeren.

Lees verder>>

Innoveins: where agro meets hightech

Let's meet! is een seminar waarbij plant en techniek elkaar letterlijk ontmoeten. Elk kwartaal zal er een thema centraal staan wat voor beide sectoren interessant is. Tijdens de eerste sessie, op dinsdag 12 september, wordt het thema robotica besproken.

Lees verder>>

Venlose start-up Urban Ponics

De Venlose start-up Urban Ponics heeft de tuinbouw opnieuw bedacht. Met de Amazone als inspiratiebron. Groenten en fruit groeien in verticale buizen, terwijl nevels hun luchtwortels voeden. Straks in de supermarkt.

Lees verder>>

Nieuwe financiële regeling voor varkenslocaties met weinig ontwikkelingsperspectief

Regeling omgevingskwaliteit belangrijke stap naar herstructurering sector.

Lees verder>>

Limburg gaat voor groene, slimme en toekomstbestendige landbouw

De Provincie Limburg legt de komende jaren nog meer het accent op samenwerking van bedrijven in de agroketens, verantwoorde en maatschappelijk gedragen productie, een trekkersrol van de Limburgse land- en tuinbouw in de energie en klimaattransitie en innovatief ondernemerschap. Dat staat in de notitie ‘Limburg agro voor de wereld van morgen’ (zie bijlage) . Deze notitie is het Limburgse antwoord op mondiale ontwikkelingen en regionale opgaven: daarop speelt de agrarische sector in Limburg flexibel en veerkrachtig in. 

Lees verder>>

Overzicht actuele openstellingen Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings programma 2014-2020 (POP3)

Lees verder>>

Subsidie jonge landbouwers

Subsidieregeling voor Jonge landbouwers open van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018.

Lees verder>>