4. Vragen Ruimte, Milieu & Energie

 

Door ons te richten op het verruimen van de mogelijkheden van de Glas voor Glas-regeling, waar mogelijk, door het vereenvoudigen van de procedures en het creĆ«ren van meer flexibiliteit gericht, zal dat tot een aanvullende selectieve inzet van de regeling leiden voor de vrijkomende glasopstanden. 
Vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid worden binnenkort initiatieven opgepakt die door de sector, gezamenlijk met de banken, de gemeenten en de Provincie in concrete acties worden uitgewerkt.