4. Ruimte, locatie en areaal

Meer informatie

Bedrijfsbeëindiging en het vrijkomen van onroerend
goed is onvermijdelijk en vraagt specifiek voor
glasopstanden aandacht. Overheden, financiers en de
sector werken samen aan het slim verbinden van (nieuwe) ontwikkelingen en sanering van bedrijven met een betere ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Voorbeelden zijn sloop van incourante/solitaire opstanden en “stalling” van courante bedrijven/strategische locaties. Dit alles binnen
de kader van het vigerend RO-beleid en in lijn met
POL 2014.
 
“We moeten trachten te voorkomen dat crisis de kwaliteit
van de productiefaciliteiten in Greenport Venlo achteruit
gaat. Hiermee zou het concurrentieel vermogen van
het totale agribusinesscomplex in Greenport Venlo
aangetast worden.”
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens
Léon Litjens
Commercieel directeur ZON fruit & vegetables 
M +31 (0)6 51147870