3. Steunpunt stoppen bedrijf of nieuwe koers

 

Door het oprichten van een loket/meldpunt (LLTB) kunnen wij u als ondernemer faciliteren bij de beëindigingprocessen in zakelijke en sociaal-emotionele zin en waar nodig u in contact brengen met derden. Te denk aan gemeente, banken, UWV of mobiliteitscentrum.. Dit om het proces zo ‘soepel’ mogelijk voor u te laten verlopen.