1. Ondernemerskracht 2.0

Meer informatie

De sleutel voor een structurele versterking om tot een concurrerende, duurzame en weerbare sector te komen,
ligt bij de ondernemers en hun kennis, kunde en expertise. 
Samen met Frans van Leijden, directeur van HAS Limburg,
als trekker van deze versnellingslijn wordt een programma ontwikkeld waarmee u als ondernemer nieuwe kennis en vaardigheden kan verwerven. 
 
Onderdelen van dit programma zijn gericht op
  • competentieontwikkeling
  • het versterken van ondernemerschap- en kracht
  • het verwerven en acteren naar
  • markt- en ketenkennis
  • ketensamenwerking
  • internationalisering
  • nieuwe verdienmodellen
”Voor een succesvolle tuinbouwsector in Limburg zijn capabele, vaardige en krachtige ondernemers nodig. Ondernemers die innovatie weten te vertalen naar nieuwe concepten en verdienmodellen met een gezonde marge."
 

 

Contactgegevens
Frans van Leijden 
Directeur HAS Hogeschool in Limburg
T +31 (0)88 890 36 00 
T (secretaresse) +31 (0)88 890 30 54