1. Bedrijfsstrategie en toekomst

 

Dit urgentieprogramma is gericht op een individuele aanpak en de ondersteuning van u als ondernemer bij het herijken en/of aanpassen van uw bedrijfsstrategie en –plannen. Dit alles in het licht van de actuele en gewijzigde omstandigheden in de sector. De doelstelling is om door de inzet van professionele expertise op langere termijn de bedrijfsperspectief te versterken. Te denken valt aan een quick scan, second opinion of expert judgement.