tuinbouw

 

 
In de akkerbouw, fruitteelt, boomteelt, bollenteelt,
groenteteelt e.d. is bemesting en inzet van ziektebestrijdingsmiddelen nodig. Dit kan leiden tot beïnvloeding van bodem en water en de woonomgeving. Limburg streeft naar een minimale beïnvloeding van
de omgeving door toepassing van teeltinnovaties. 
 
Tuinbouwversnellingsagenda
Het urgentieprogramma maakt samen met de versnellingsagenda onderdeel uit van het Manifest,
dat LLTB en de Provincie Limburg onlangs hebben
gesloten.
 
Het urgentieprogramma wil de helpende hand
bieden aan ondernemers uit de glastuinbouw,
open teelten en fruit- en boomteelt door hen te
ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes
en de vereiste stappen. 
 
Klik hier voor de Tuinbouwversnellingsagenda website >>
 
 
 
 

 
 
 
 

Asperience Center >>

Aspergepoeder Teboza >>

Betere bestuivingsmix voor blauwe bes >>

Bladluisplagen bestrijden >>

Bodem in Balans voor Betere Kwaliteit Rettich >>

Duurzame verdienmodel- en agrosector Fooddrome >>

Een nieuwe wereld voor suikermais >>

Fair Produce NL keurmerk voor aardbei en asperge >>

Gerookte groente >>

Glutenvrije graanketen >>

Greentech Showcase >>

Groentepate >>

Het fruitige hart >>

Integratie van natte reststromen uit groente en fruit
in droge en natte mengvoeders >>

Limburgse keten voor gerst en gerstproducten >>

Living Home Store consumenten cash >>

Meerwaarde uit gezonde oranje paprika's >>

Objectieve groeimeting >>

Onderzoek naar grondsoort bemesting en raskeuze voor Nederlandse teelt van soja >>

People’s farm >>

Teelt volle grondrozen >>

Unieke marktbenadering Paletti Growers >>

Van vers verpakte witlof naar
een nieuwe productlijn voor Vitalof >>

Virtuele vrachtbeurs voor Limburgse
distributie in tuinbouw >>