Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma

 

In het kader van POP3 zijn ondervermelde paragrafen opengesteld. Projecten moeten voldoende aansluiten bij
de uitgangspunten en doelstellingen zoals beschreven in
het Investeringsprogramma Limburgse Land- & Tuinbouw Loont. Naast LLTL2 bieden het Aanvalsplan Asbest en
Energie, het Provinciaal Waterplan 2016-2021 alsook
het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL-2014) aanknopingspunten. Op de provinciale website
www.limburg.nl informatie beschikbaar over het provinciaal beleid inzake land- en tuinbouw en natuur. Hier zijn ook
de betreffende beleidsdocumenten beschikbaar.

                                                                    
Provincie en EU blijven inzetten op innovatie in land- en tuinbouw
Maar liefst 4,5 miljoen euro stelt de Provincie Limburg inclusief EU-gelden beschikbaar voor het versterken van de Limburgse land- en tuinbouw. Met name door in te zetten op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht. Binnen het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) kunnen agrarische ondernemers en betrokken partners goed onderbouwde aanvragen indienen.
 
Lees meer >