In 2016 is voor versterking van
de Limburgse land- en tuinbouw in Limburg
4.4 mln. beschikbaar via POP 3

 

POP3 gaat in Limburg van start. Via het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) stelt Europa subsidie beschikbaar voor het versterken van de agrarische sector. De Provincie Limburg stelt dit jaar ruim
2 miljoen als cofinanciering beschikbaar voor dit programma waardoor voor Limburgse ondernemers in totaal 4.4 mln. in het verschiet ligt. Er kunnen aanvragen worden gediend in het kader van vijf openstellingen, waarbij gewerkt wordt met een tendersysteem, de beste projecten worden gehonoreerd. 
Voor meer informatie klik hier >>