Paragraaf 3: Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) 

 

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers opengesteld
 
Het doel van deze regeling is om jonge boeren na bedrijfsovername  te steunen bij verduurzaming van hun bedrijven in de vorm van het plegen van bepaalde typen investeringen. Met de investeringen wordt een bijdrage geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en of diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of
biodiversiteit. Belangstellende jonge landbouwers kunnen vanaf 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017
aanvragen indienen voor diverse fysieke investeringen.
 
 
Heeft u vragen, raadpleeg eerst de vraag en antwoord lijst op de RVO-website.
 
Indien hier (nog) niet het juiste antwoord vindt,
kunt u een e-mail sturen naar: Jola-pop3@prvlimburg.nl
 
Openstelling van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017