Het loket MIT Zuid R&D samenwerking
is nu geopend

 

Programma
De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid Nederland (MIT Zuid) is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht van het MKB. MIT Zuid wordt gefinancierd door het Ministerie van Economisch Zaken en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het programmamanagement wordt uitgevoerd
door Stimulus. LIOF heeft een adviserende, toeleidende en beoordelende rol.
Voor wie?
MIT Zuid richt zich op het innovatieve MKB in Zuid Nederland. 
De projecten moeten passen binnen minimaal één van de door Zuid-Nederland gekozen topclusters of door het Ministerie van Economische Zaken gekozen topsectoren. 
 
Het betreft dan de volgende sectoren: High Tech Systems, Chemie & Materialen, Agro/Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek, Biobased, Life Sciences & Health en Maintenance.
 
Voor meer informatie zie