LTO Nederland reageert op Miljoenennota

 

"Het kabinet gaat in de begroting voorbij aan de
economische situatie op een groot deel van het platteland. Boeren en tuinders blijven geweldig knokken om het bedrijf
in stand te houden en om bij te dragen aan de economie en
de export in Nederland." zegt Albert Jan Maat, voorzitter
van LTO Nederland in zijn eerste reactie op de vanmiddag gepresenteerde Miljoenennota 2017.
 
LTO Nederland is tevreden met de toezegging van het
kabinet om in 2017 extra te investeren in het bedrijfsleven
en benadrukt dat dit ook in de land- en tuinbouw
geïnvesteerd moet worden.
 
Nederland uit de crisis?
Nederland lijkt uit de crisis te komen, maar een substantieel aantal bedrijven in de land- en tuinbouw verkeren nog
steeds in economische problemen. De boeren en tuinders staan voor grote economische uitdagingen en tegelijkertijd moeten zij voldoen aan de maatschappelijke vraag om te verduurzamen. LTO Nederland doet daarom een oproep
aan het kabinet om breed te investeren in de economie en
om boeren en tuinders meer financiële ruimte te bieden om in verduurzaming te kunnen investeren. ,,De boeren en tuinders worden geconfronteerd met een instabiele politieke wereld, de Russische boycot en een ongelijk internationaal speelveld. Daarom zet LTO zich in voor beleid dat toeziet op een gelijk speelveld”, aldus de voorzitter van LTO Nederland.
Lastenverzwaring moet leiden tot lastenverlichting
Het kabinet wil per 1 januari 2018 de btw-landbouwregeling afschaffen. Uiteindelijk levert deze afschaffing de overheid structureel ieder jaar 17 miljoen euro op. "Deze lastenverzwaring moet leiden tot lastenverlichting. Het bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de verhoging van de keuringskosten van de NVWA terug te draaien”, stelt Albert Jan Maat. Ook moet het kabinet steviger inzetten om de arbeidskosten verder te verlagen.
 
Voedselagenda
Maat is tevreden met de 20 miljoen euro die wordt vrijgemaakt voor de voedselagenda: ,,Duurzaamheid, transparantie en voedseleducatie zijn maatschappelijke thema’s waar onze sector kansen ziet. Het is goed dat kinderen al van jongs af aan leren waar ons voedsel vandaan komt en dat zij bewust gemaakt worden over wat er voor nodig is om voedsel op duurzame wijze te produceren.” Wel vindt LTO Nederland het onbegrijpelijk dat er voor de voedselagenda 15 miljoen euro gezocht wordt bij bestaande innovatiegelden ten behoeve van onder andere een duurzame veehouderij. Het kabinet wordt opgeroepen om producenten van voedsel te betrekken bij de voedselagenda en het budget te blijven inzetten voor innovatie.
 
Seizoensarbeid
Het afgelopen jaar heeft LTO veel geïnvesteerd in het aanpassen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). LTO Nederland is heel tevreden dat haar voorstellen in de nieuwe wet zijn overgenomen. Ondernemers kunnen daardoor gemakkelijker seizoenskrachten inzetten.