Predicaat Koninklijk voor
coöperatie ZON fruit & vegetables

 

Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het recht tot
het voeren van het Predicaat ‘Koninklijk’ te verlenen
aan de Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. (ZON fruit & vegetables).
 
Op 18 juni 1915 werd in Venlo de Coöperatieve
Veiling-Vereeniging opgericht. In 1991 fuseerden de Coöperatieve Veiling-Vereeniging en de Venlosche
Veilings Vereeniging en vormden zij samen de
Coöperatieve Veiling Zuidoost Nederland, tegenwoordig Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost Nederland
genaamd. In de afgelopen 100 jaar heeft Telersvereniging
ZON een transitie doorgemaakt van een coöperatie die werkzaam is in de traditionele ‘primaire sector’, naar een innovatieve en moderne organisatie in de dynamische agrosector anno 2015.
 
Telersvereniging ZON behoort tot de top vijf van productenorganisaties die Nederland rijk is. Het bedrijf
vervult een toonaangevende functie in een regio die bekend staat als het tweede tuinbouwgebied van Nederland. Zowel binnen Nederland als daarbuiten heeft het een grote naam opgebouwd als internationale verkooporganisatie op het gebied van groenten en fruit.
 
Gouverneur Theo Bovens tijdens de uitreiking van het
Predicaat ‘Koninklijk’: “Dames en heren, zou mijn
voorganger Ruijs de Beerenbrouck nog in leven zijn,
dan zou hij zeker ook anno 2015 verheugd zijn.
Verheugd omdat zijn woorden tegen een ‘in zijn ogen al te voortvarende’ mijndirecteur en - ik citeer hem: “Vergeet niet,
dat Limburg, als de mijnen uitgeput zijn en er geen kolen
meer uit de grond komen, dat Limburg dan nog steeds landbouwproducten van eigen grond haalt.”,
zijn uitgekomen.”
 
 
Aan het eind van de uitreiking gaf gouverneur Theo Bovens aan niet met lege handen naar een verjaardagsfeest te komen: “Ik mag u nu zeggen dat niet alleen een oud-gouverneur verheugd zou zijn; en ook niet alleen de huidige gouverneur… Al is het voor dit moment gepaster mezelf Commissaris van de Koning te noemen. Ofwel dames en heren, ik mag u vertellen dat ook Koning Willem-Alexander zich verheugd heeft betoond over uw vereniging. Zodanig, dat ik u namens hem mag meedelen dat de Collectieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland – afgekort ZON – zich voortaan Koninklijk mag noemen; én vanaf nu het Koninklijk Wapen in haar logo mag opnemen. Hiertoe mag ik u nu officieel het predicaat Koninklijk overhandigen. Mag ik u daar allen van harte mee feliciteren? En u voor vanavond een Koninklijk eeuwfeest wensen.”.
 
De richtlijnen om in aanmerking te komen voor het mogen voeren van het Predicaat ‘Koninklijk’ vereisen onder meer dat een organisatie minimaal 100 jaar bestaat en een eerste of vooraanstaande positie inneemt op het gebied waarop deze actief is.