Miljoen euro voor duurzame projecten
jonge Limburgse boeren

 

Er ligt ruim één miljoen euro subsidie klaar voor jonge Limburgse boeren die hun bedrijf verduurzamen.
 
Projecten die bijdragen aan onder andere een beter milieu
of landschap, lager energieverbruik, dierenwelzijn en biodiversiteit kunnen rekenen op een bijdrage van
maximaal 20 duizend euro.
 
In totaal gaat het om een subsidiepot van 1.077.000 euro,
voor de helft gevuld door de Provincie Limburg. De andere vijftig procent wordt bijgelegd door het Europese Landbouwfonds.
 
Doel is jonge boeren die recent gestart zijn of
het familiebedrijf hebben overgenomen, een handje te
helpen bij noodzakelijke investeringen in duurzaamheid.
 
 
In aanmerking komen investeringen in zonnepanelen, windmolens, mestvergister, warmtekracht op biomassa of regulier, kleine windturbines, precisielandbouw, mestscheidingsinstallatie, diverse machines, GPS voor koeien, koe-matrassen en -waterbedden, varkensvriendelijke vloeren en openwatervoorzieningen voor pluimvee.
 
Nieuw zijn warmtewisselaars in stallen, emissiearme vloeren en waterbeheervoorzieningen.
 
De aanvragen kunnen van 1 december tot en met 16 januari 2017 worden ingediend.