Impressie inspiratiemiddag 5 maart

 

1,5 jaar Limburgse Land- en Tuinbouw Loont:
fantastische voorbeelden.
 
Limburgse Land en Tuinbouw loont en concrete acties
van innovatieve Limburgse ondernemers zijn hiervoor 
het inspirerende bewijs. Dat was de heldere conclusie
tijdens de inspiratiemiddag LLtL op 5 maart jl..
Een gevarieerd gezelschap van meer dan 120 ondernemers, bestuurders, adviseurs en betrokkenen beoordeelde 
de oogst van 1,5 jaar LLtL en keek vooruit. “Met bijna
iedere deelnemer die hier vanmiddag aanwezig is, zie ik
een initiatief dat symbool staat voor een Limburgse Land
en Tuinbouw die loont én een lust is voor haar omgeving” 
zo vertelde gedeputeerde Patrick van der Broeck.
Nieuwe oplossingen in techniek en in dialoog met de
omgeving helpen daarbij. En het zijn de ondernemers die
het waar maken. Zij laten zien: het kan wel! Of sterker nog: 
het gebeurt al! Limburgse Land en tuinbouw loont!

Klik hier voor de hele impressie >>