Doorontwikkeling van het beleidskader
Limburgse Land- en tuinbouw Loont
2016-2019

 

Op 5 april j.l. heeft het College van Gedeputeerde Staten
de ‘’doorontwikkeling van het beleidskader Limburgse
Land- en tuinbouw Loont’’ vastgesteld. De notitie wordt voorgelegd aan de Provinciale Staten ter definitieve
vaststelling in haar vergadering van 13 mei 2016. 

We bouwen verder aan een Limburgse landbouw die
een lust is voor iedereen; voor ondernemers, landschap
en omgeving. 

 


Bijgaand treft u het nieuwe investeringsprogramma LLtL aan.

’Doorontwikkeling van het beleidskader Limburgse
Land- en tuinbouw Loont.’