Brief naar kabinet

 

Staatssecretaris Van Dam bracht afgelopen week  een bezoek aan getroffen ondernemers in Limburg en Noord-Brabant. De staatssecretaris voelt er niets voor om de getroffen regio te bestempelen als rampgebied en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) van toepassing te verklaren.
 
DE LLTB en ZLTO hebben een gezamenlijke brief opgesteld met de vraag of het kabinet dit standpunt wil heroverwegen en de regio toch als rampgebied te bestempelen. LLTB en ZLTO zijn van oordeel dat er sprake is van een uitzonderlijk natuurverschijnsel, waarvan de gevolgen in redelijkheid niet enkel voor de getroffen ondernemers kunnen blijven. Het getroffen gebied zou daarom aangemerkt moeten worden als ramp in de zin van artikel 3 van de WTS, waardoor mogelijkheden ontstaan om de onevenredig getroffen agrarische sector in het gebied financieel tegemoet te komen voor schade die redelijkerwijs niet verzekerbaar was.
 
De brief van de LLTB en ZLTO is ook ondertekend door gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg, commissaris van de Koning Wim van de Donk van de provincie Noord-Brabant, dertien gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg en dertien gemeenten uit Noord-Brabant.
 
 

Klik hier voor de brief die verstuurd is naar kabinet >>