biobased e.a.

 

 
Fossiele grondstoffen worden steeds schaarser. Ook zijn er toenemende zorgen over de opwarming van de aarde en uitstoot van CO2 in de atmosfeer. Daarom is het nodig om nieuwe, duurzame grondstoffen en productieroutes voor chemicaliƫn en materialen te ontwikkelen. Hiervoor zijn innovatieve oplossingen nodig zoals het volledig omzetten
van bij- en reststromen in groene grondstoffen en
bouwstenen.

 
Het samenwerkingsverband Source B is de bron van duurzame economische ontwikkeling in Limburg. Limburg wordt nationaal en internationaal erkend en herkend als
R&D hotspot op het gebied van de biobased economy.
 
De partners in Source B werken samen aan dit gezamenlijk doel, terwijl ze hun eigen focus en identiteit behouden. Hierdoor wordt niet alleen het cluster versterkt, maar ook
de ontwikkeling van elke individuele partner. Door te
focussen op biomassa als grondstof zullen nieuwe waardeketens ontstaan, die leiden tot een versterkte economische groei en meer economische activiteit in
de regio.
 
 
 
 
 
 

Agropapier >>

Down stream processing (DSP) voor
Mirill gefermenteerde rogge >>

Experience ruimte Macuview >>

Gewasbescherming biobased >>

Haalbaarheid grootschalige
geautomatiseerde insectenteelt >>

Haalbaarheidssituatie eerste onstluiting biomassa tbv downstream processing naar BBI >>

Komkommerfabriek >>

Maestro 2 >>

Meelwormen opschalen, opslaan en conserveren >>

Mijnsteen >>

Technische haalbaarheid mono-vergisting
voor groen gas en biofosfaatproducten >>

Vitamine D champignons >>