Agri-ondernemers gestart met
"Anders Ondernemen"

 

Twaalf agri-ondernemers uit de Keyport regio zijn gestart
met de miniMaster “Anders Ondernemen” op 15 december.
Zij begrijpen dat het anders moet en willen investeren in hun eigen toekomst en die van de sector. Samen met andere
agri-ondernemers gaan de deelnemers zich verdiepen in
de belangrijkste thema’s die bij marktgericht ondernemen horen. Wat zij leren, kunnen ze direct in de praktijk toepassen. Men leert met en van elkaar vanuit de eigen praktijksituatie. Tijdens acht avondbijeenkomsten krijgen de ondernemers
een intensief programma voorgeschoteld. Aan de hand
van de Action Learning methodiek worden de ondernemers voorzien van nieuwe inzichten en praktische handvatten.
Dit onder meer op het gebied van trends, strategisch management, verdienmodellen, samenwerken in de keten
en persoonlijk leiderschap. Na iedere masterclass krijgen
zij theorie en cases mee naar huis om zich nog verder te verdiepen. Hierdoor ontwikkelen zij een frisse blik op
het eigen bedrijf.
 
MiniMaster
Deze miniMaster maakt onderdeel uit van het Economisch Actieprogramma Agribusiness (EAA). Dit programma streeft naar het behoud van het economisch aandeel van het agribusiness complex in de Keyport regio. Het EAA moet de bruto toegevoegde waarde van de agrarische productie in de regio stabiliseren. Door de meer dan halvering van het aantal bedrijven moet de toegevoegde waarde per agrarisch productiebedrijf bijna verdrievoudigen.
 
Het EAA richt zich via een 3-tal programmalijnen op:
  • Ontwikkeling van nieuwe gezamenlijke economische verdienmodellen;
  • Verbreden ondernemerschap: Zichtbaar maken en ontsluiten van kennis, onderzoeksfaciliteiten en toepassingsmogelijkheden;
  • Ontwikkeling van regel- en experimenteerruimte.
Ondernemen in agri & food
Deze programmalijnen sluiten aan bij het strategisch kader voor de Agrifood in Zuidoost-Nederland en bij de kennis en Innovatieagenda 2016-2019 voor Topsector Agri & Food en LLTL 2.0 van de Provincie Limburg. De miniMaster Anders Ondernemen is een initiatief van de LLTB, Rabobank, Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal, Keyport 2020 en Provincie Limburg en uitgevoerd in samenwerking met de Rabo Ondernemers Academie. Het programma is ontwikkeld door de Coöperatie Fabriek.
 
Voor meer informatie over de miniMaster: www.keyport2020.nl/ondernemen